10 патака 1995 г. Китай / Макао
500

10 патака 1995 г. Китай / Макао

Москва и Московская обл., Москва
PM (160)
2 дня 17:12

10 патака 2001 г. Китай / Макао
500

10 патака 2001 г. Китай / Макао

Москва и Московская обл., Москва
PM (160)
2 дня 17:12

10 патака 2001 г. Китай / Макао. Ультрамарино
950

10 патака 2001 г. Китай / Макао. Ультрамарино

Москва и Московская обл., Москва
PM (160)
2 дня 17:12

2 джао 1980 г. Китай
60

2 джао 1980 г. Китай

Москва и Московская обл., Москва
PM (160)
2 дня 17:12

2 юаня 1980 г. Китай
400

2 юаня 1980 г. Китай

Москва и Московская обл., Москва
PM (160)
2 дня 17:12

20 патак 2003 г. Китай / Макао
500

20 патак 2003 г. Китай / Макао

Москва и Московская обл., Москва
PM (160)
2 дня 17:12

5 джао 1980 г. Китай
90

5 джао 1980 г. Китай

Москва и Московская обл., Москва
PM (160)
2 дня 17:12

1 юань 1980 г. Китай
300

1 юань 1980 г. Китай

Москва и Московская обл., Москва
PM (160)
2 дня 17:39

1 юань 1999 г. Китай
50

1 юань 1999 г. Китай

Москва и Московская обл., Москва
PM (160)
2 дня 17:39

20 патак 2003 г. Китай / Макао
400

20 патак 2003 г. Китай / Макао

Москва и Московская обл., Москва
PM (160)
7 дней 00:10

1 юань 1999 г. Китай
40

1 юань 1999 г. Китай

Москва и Московская обл., Москва
PM (160)
10 дней 02:02

2 джао 1980 г. Китай
50

2 джао 1980 г. Китай

Москва и Московская обл., Москва
PM (160)
10 дней 02:13

2 юаня 1980 г. Китай
350

2 юаня 1980 г. Китай

Москва и Московская обл., Москва
PM (160)
10 дней 03:33

5 джао 1980 г. Китай
50

5 джао 1980 г. Китай

Москва и Московская обл., Москва
PM (160)
10 дней 23:29

1 джао 1980 г. Китай
30

1 джао 1980 г. Китай

Москва и Московская обл., Москва
PM (160)
10 дней 23:33

1 юань 1980 г. Китай
250

1 юань 1980 г. Китай

Москва и Московская обл., Москва
PM (160)
10 дней 23:38

10 патака 1995 г. Китай / Макао
450

10 патака 1995 г. Китай / Макао

Москва и Московская обл., Москва
PM (160)
13 дней 03:57

10 патака 2001 г. Китай / Макао
450

10 патака 2001 г. Китай / Макао

Москва и Московская обл., Москва
PM (160)
13 дней 04:02

10 патака 2001 г. Китай / Макао. Ультрамарино
900

10 патака 2001 г. Китай / Макао. Ультрамарино

Москва и Московская обл., Москва
PM (160)
13 дней 04:38